مقاله خود را جستجو کنید

در این بخش میتوانید مقاله خود به صورت حرفه ای جستجو نماید.

توابع php

 تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2014    دسته بندی : پی اچ پی
Explode : این تابع میاد یک رشته رو بنا بر جداکننده ایی تبدیل یک آرایه می کند
 print_r(explode('.', 'a.b.c.d')); 
Trim : تابع trim برای حذف فضای خالی قبل و بعد از یک رشته به کار می رود:
$string_1="   hello world.   ";
$string_2=trim($string_1);
echo($string_2);
Rtrim : این تابع برای حذف کارتر خاصی از آخر رشته می با شد :
$url = $_GET['url'];
$url = rtrim($url , '/');
Str_replace : جابجایی کاراکترها با کاراکتر های یک رشته :
echo str_replace(
'http://www.yoursite.com/'
,'http://www.mysite.com/'
, $contents
);
 filter_var : تشخیص صحیح بودن ایمیل :
class myClass {
    function chekMail($email) {
        return filter_var($email , FILTER_VALIDATE_EMAIL );
    }
}
 chop : حذف کارکتر از سمت راست رشته :
$Welocme = "Hello World!";
echo "<br />". $Welocme ."<br />";
echo chop($Welocme, "!");
 get_class_methods : این تابع نام متد (method) هایی را کا در یک کلاس استفاده شده است را در قالب یک آرایه (array) برای ما به نمایش در می آورد. نکته : تابع get_class_methods فقط نام متد هایی را نشان می دهد که visible هستند :
get_class_methods(mixed class_name)
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *